Kuljetus K. Räsänen

Asiakirjojen Tuhoaminen

  • Paperin tuhoaminen
  • Kiintolevyjen ja muiden tallenteiden tuhoaminen
  • Arkistojen tuhoaminen
  • Lukittavat keräysastiat
  • Jatkuva tai kertaluonteinen keräys
Ota yhteyttä >>
Roskis

Asiakirjojen tuhoaminen

Tietoa tarvitaan aina, mutta joskus siitä on päästävä eroon. Asiakkaan luottamus tietosuojapalveluita tarjoavaan yritykseen, on tärkeä asia. Luovutettuanne meille tietosuojamateriaalia, vastuu sen asianmukaisesta kuljetuksesta sekä käsittelystä siirtyy meille.

Noudon yhteydessä asiakkaalle jää tietoturvasitoumus, jossa on eriteltynä noudettu materiaali sekä kuljettajan että luovuttajan allekirjoitukset. Materiaali kuljetetaan lukittuna tuhoamispaikalle, jossa se tuhotaan.

Paperille käytössä on ristiinsilppuava ja turvallisuusvaatimukset täyttävä silppuri. Kiintolevyt, disketit, nauhat, cd-levyt, muistitikut, erilaiset muistikortit yms. tuhoaminen tapahtuu murskaamalla. Tuhotut materiaalit päätyvät uusioraaka-aineeksi tai energiatuotantoon. Kaikki tietosuoja toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat tehneet vaitiolositoumuksen.

Tarjoamme hävityspalveluja yritysten ja julkishallinnon lisäksi myös kotitalouksille.

Ota yhteyttä >>